Một sản phẩm của @soiqualang_chentreu

2000 phác đồ điều trị bệnh


Ex: ran can, can thi,..   
Note: Nên tìm kiếm bằng keyword không dấu (app cùi mía :v)     Copyright © 2019 - Soiqualang_Chentreu

2000 phác đồ điều trị bệnh

Tự nhiên có cái ý từ dữ liệu này làm một cái app cho mọi người tra cứu các phác đồ điều trị bệnh này để tham khảo^^ P/s:...

Posted by Long Đỗ on Saturday, May 18, 2019

Tất cả dữ liệu mình đều copy từ nguồn http://678.com.vn

Xin chân thành cám ơn ban quản trị trang web đã tạo ra một trang web hữu ích đến như vậy!
Update:: Lúc làm app này mình check lại thì trang web này đã không còn hoạt động :(

Liên hệ:

Soiqualang_Chentreu

Copyright © 2019 - Soiqualang_Chentreu | http://678.com.vn

Mời các bạn sử dụng!